Cách đăng ký vân tay và mở khóa vân tay đúng cách

Cách đăng ký vân tay và mở khóa vân tay đúng cách

Cách đăng ký vân tay và mở khóa vân tay đúng cách

đăng ký vân tay

mở khóa vân tay

Trong quá trình lắp đặt kỹ thuật sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng một cách chi tiết hơn. Trong quá trình sử dụng cũng có thể xảy ra sự cố: khóa không nhận vân tay. Để khắc phục vấn đề này các bạn đọc bài khóa vân tay không nhận vân tay và cách xử lý sự cố