Những hình ảnh lắp Kháo Vân Tay Adel tại viện Bạch Mai

Những hình ảnh lắp Kháo Vân Tay Adel tại viện Bạch Mai

Những hình ảnh lắp đặt Khóa vân tay adel cho các phòng khoa Bệnh Viện Bạch Mai 21 Tầng mới xây

Các mẫ được lắp đặt báo gồm như sau

  • Với các phòng trưởng khóa lắp khóa adel us3-6
  • Với các phòng họp lắp Adel 8908
  • Với những phòng khác lắp adel 5500

Dưới đây là hình ảnh tiêu biểu