Giới thiệu Tập đoàn ADEL

Giới thiệu Tập đoàn ADEL

Giới thiệu Tập đoàn ADEL Quá trình phát triển Năm 1993, Tập Đoàn ADEL ra đời – Chuyên thiết kế và sản xuất khóa cửa vân tay tử. Năm 1998, Bắt đầu nghiên cứu công nghệ vân tay. Năm 2005, Phát triển công nghệ xử lý DSP (Chip vi xử lý vân tay) cho công

countinue reading