Giới Thiệu Khóa Thẻ Từ Khách Sạn KADOL phần mềm Tiếng Việt

Giới Thiệu Khóa Thẻ Từ Khách Sạn KADOL phần mềm Tiếng Việt

Khóa Thẻ Từ Khách Sạn KADOL Khóa thẻ từ khách sạn Kadol là thương hiệu khóa Đức. Kadol là thương hiệu khóa đầu tiên tại Việt Nam sử dụng phần mềm quản lý bằng Tiếng Việt. Kadol Lock có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Kadol Lock có hai dòng sản phẩm chính đó

countinue reading
, , , , , , , , , , ,